Ứng dụng của ca sĩ Thu Phương hiện đã có trên cả 2 kho ứng dụng Google Play và App Store